Aktuality MŠ


čen 26

Provoz MŠ o letních prázdninách

 

Mateřská škola bude v době letních prázdnin z organizačních důvodů otevřena

od 6,30 - 15,00 hod. 

Děkujeme za pochopení


kvě 03

Zápis do školky

Veškeré informace k zápisu do mateřské školy najdete v kategorii Zápis do MŠ :-)


kvě 01

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

vláda na svém jednání 29. dubna rozhodla, že se od 3. května vrátí všechny děti v našem kraji do mateřských škol. Děti nebudou testovány a v areálu školky nemusí nosit roušku.

Moc se těšíme na setkání s Vámi i s dětmi :-)

Kolektiv mateřské školy


dub 12
dub 12

Kontrolní seznam příznaků Covid-19 u dětí

Zde naleznete:

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí


Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo
studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.
V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně
vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka.

Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu.


Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:


 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlav


dub 12

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče,

víme, že je pro vás situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Věřte, že chápeme vaše obavy. Budeme se snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

V první fázi rozvolňování se umožňuje přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Dále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují vzdělávání v mateřské, základní či střední škole,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedeni v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraných profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Prosíme, pokud vykonáváte některou z těchto profesí a chcete umístit dítě do mateřské školy, sdělte tuto skutečnost předem vedení školy.

Přítomnost v mateřské škole je podmíněna účastí dětí na testování. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, je třeba dítě omluvit a nadále se vzdělávat distančně. Bez negativního testu není možné dítě do MŠ přijmout.

Děti budou testovány 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy LEPU, které do mateřské školy dodalo MŠMT. Testovat děti bude pedagogický pracovník školy, který bude mít pověření zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu mimo budovu školy, např. na zahradě MŠ.

Upozorňujeme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou cca 20 minut, než dojde k vyhodnocení testu. V případě pozitivního výsledku škola vystaví potvrzení a dítě musí bezodkladně se zákonným zástupcem (nebo jím pověřenou osobou) opustit školu.

Velmi se těšíme na shledání s dětmi a věříme, že i v takto náročné situaci to společně zvládneme s úsměvem :-)

 

Přehled návazných postupů antigenního testování

Instruktážní leták k testování Lepu testem

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 do odvolání

 

 


dub 04

Přání

Velikonoce obrázek.jpg

Krásné velikonoční svátky a mnoho slunečních dní v této nelehké době


bře 29

Distanční výuka 4. etapa

V sekci Distanční výuka 4. etapa najdete informace k balíčku, který jste obdrželi během pondělního odpoledne. 

V balíčku jste také mohli najít informace k Velikonoční bojovce. Pro upřesnění info níže.

Aby vám přípravy a čekání na Velikonoce lépe ubíhaly, připravili jsme pro Vás a Vaše děti zpestření v podobě procházky přírodou. 


Jedná se o výlet cca 2,5km dlouhý. Děti trasu zvládnou bez problémů.
Na procházku můžete vyrazit kterýkoliv den od 30. 3. - 8. 4. 2021. 

Prosíme po celou cestu udržujte pořádek a čistotu - děkujeme :)

START 

 • u mateřské školky si děti vyzvednou mapu a košíček na odměny po splnění úkolů 

Aby bylo možné otevřít truhlu:

 • musí děti na zahradě najít 3 vajíčka v tomto pořadí - oranžové, žluté a modré
 • nastavit na zámku čísla ve stejném pořadí  

 

 1 dítě = SPLNĚNÝ ÚKOL = 1 košík = 1vagonek = 1 odměna na každém stanovišti

Nutný dohled rodičů - aby se dostalo na všechny děti!


Po předchozí zkušenosti prosím hlaste jakékoliv nedostatky :)
S sebou si také přibalte do batůžku buřtík a chléb. Ostatní věci budou v cíli připravené.
Nezapomeňte vše řádně dokumentovat :)

CÍL

 • prosíme při odchodu z prostoru rybníka zkontrolujte, zda je vše uklizené (nepovalují se zde žádné odpadky a ohniště je řádně uhašené)
 • užijte si krásné dopoledne či odpoledne se svými dětmi

 

Tento prostor není náš. Pobyt zde je však domluvený s  rybářským svazem v Košťálově (p. Bajerem). 

Děkujeme za zpětnou vazbu a spolupráci:)

 

Mapa LO.jpg


bře 28

INFORMACE O PROVOZU MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE STÁLE

UZAVŘENA


bře 23

Distanční výuka

V hlavním menu byla přidaná položka DISTANČNÍ VÝUKA. 

Sledujte prosím její aktuality :-)Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

 

Počasí online

  

 IMG_20161121_143142.jpg

001.jpg

Aktuality MŠ

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP