MATEŘSKÁ ŠKOLA LEVÍNSKÁ OLEŠNICE,

příspěvková organizace

LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 151

514 01 JILEMNICE

Č.j.: 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace, Levínská Olešnice 151, Jilemnice, zastoupená ředitelkou školy rozhodla, podle ustanovení s §34 odst. 3,4, § 165 odst.2 písm. b)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy Levínská Olešnice, příspěvková organizace, Levínská Olešnice 151, Jilemnice od 1.9.2018 u dětí s těmito registračními čísly:

Registrační

číslo

Rozhodnutí

12018

přijat

22018

přijat

32018

přijat

42018

přijat

52018

přijat

62018

přijat

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí (zveřejnění) tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky mateřské školy Levínská Olešnice, příspěvková organizace, Levínská Olešnice 151, Jilemnice, ke krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství, U Jezu 642/2a, Liberec 2, který o odvolání rozhodne.

V Levínské Olešnici dne 26.5.2018

Datum zveřejnění rozhodnutí: 28.5.2018

Mgr. Beata Dundová

ředitelka mateřské školy

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

 

Počasí online

  

 IMG_20161121_143142.jpg

001.jpg

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP