"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Aktuality > Cena stravného od 1.1.2023

Cena stravného od 1.1.2023Datum konání:
6.12.2022
Datum ukončení:
31.12.2022

Z V Ý Š E N Í   C E N Y   S T R A V N É H O

Po rozboru hospodaření ŠJ a zvyšování cen potravin jsme nuceni zvýšit ceny stravného. Činíme tak na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou v příloze č. 2 stanoveny finanční limity pro nákup potravin podle věkových skupin strávníků.

 

Finanční normativy platné od 1.1.2023

strávníci 3 – 6 let                                          strávníci 7 – 10 let

Přesnídávka                10,- Kč                                                            10,- Kč

Oběd                           25,- Kč                                                            30,- Kč

Svačina                       10,- Kč                                                            10,- Kč

CELKEM                      45,- Kč                                                           50,- Kč

 

strávníci 3 – 6 let

Celodenní stravné      45,- Kč na den, tj. 990,- Kč na měsíc

Polodenní stravné      35,- Kč na den, tj. 770,- Kč na měsíc

strávníci 7 – 10 let

Celodenní stravné      50,- Kč na den, tj. 1.100,- Kč na měsíc

Polodenní stravné       40,- Kč na den, tj.     880,- Kč na měsíc        

strávníci 15 a více let

oběd 40,- Kč (15,- Kč příspěvek z FKSP) tj. 550,- Kč na měsíc

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování vždy na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou příslušného věku. To znamená, že když ve školním roce dítě MŠ s odkladem povinné školní docházky dosáhne 7 let věku, bude finanční normativ stanoven pro věkovou skupinu 7 – 10 let. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. příslušného roku.

 

 

 

V Levínské Olešnici dne 31. 10. 2022                                               Mgr. Beata Dundová

                                                                                              ředitelka školy