"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Flétnička

Scházíme se vždy v sudý týden ve čtvrtek - nezapomeňte flétničky a domácí úkoly :-) 

 

11. 6.  2015          opakování, vybírání písniček na besídku 

28. 5. 2015          procvičujeme tóny h1, a1, g1, silně x slabě

16. 4. 2015          hrajeme tóny h1, g1, kreslíme Amálku do domečku, silně x slabě

                           kreslíme Amálku do domečku, hrajeme tóny h1, a1, g1

 19. 3. 2015          tóny h1, a1, pomalu x rychle

  5. 3. 2015           rytmizace, hra na nástrojky, opakování písniček

  5. 2. 2015           písnička "Foukej, foukej", procvičujeme tón h1, a1

22. 1. 2015           písnička "Ententýky", hra na dětské nástrojky, rytmizace

   8. 1. 2015           písnička "Žába skáče" od tónu h1, a1, nová píseň "Ententýky"    

11. 12. 2014           procvičování tónu h1 a a1, pracovní listy NOTIČKY

27. 11. 2014           Procvičení tónu h1, seznámení s tónem a1 AMÁLKA, houslový klíč

13. 11. 2014           Dlouhé x krátké tóny, psaní not, správné dýchání

30. 10. 2014          Seznámení s tónem h1 HONZÍK, vybarvování tónu h1

16.  10. 2014          Seznámení s flétničkou, nácvik správného dýchání