"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis do MŠ > Výsledky zápisu 2017

Výsledky zápisu 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA LEVÍNSKÁ OLEŠNICE,

příspěvková organizace

LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 151

514 01 JILEMNICE

Č.j.: 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace, Levínská Olešnice 151, Jilemnice, zastoupená ředitelkou školy rozhodla, podle ustanovení s §34 odst. 3,4, § 165 odst.2 písm. b)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí do mateřské školy Levínská Olešnice, příspěvková organizace, Levínská Olešnice 151, Jilemnice od 1.9.2017 u dětí s těmito registračními čísly:

Registrační

číslo

Rozhodnutí

1/10517

přijat

2/10517

přijat

3/10517

přijat

4/10517

přijat

5/10517

přijat

6/10517

přijat

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí (zveřejnění) tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky mateřské školy Levínská Olešnice, příspěvková organizace, Levínská Olešnice 151, Jilemnice, ke krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství, U Jezu 642/2a, Liberec 2, který o odvolání rozhodne.

V Levínské Olešnici dne 24.5.2017

Datum zveřejnění rozhodnutí: 24.5.2017

Mgr. Beata Dundová

ředitelka mateřské školy