"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis do MŠ > Zápis dětí do MŠ 2018/2019

Zápis dětí do MŠ 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Levínská Olešnice, příspěvková organizace vyhlašuje podle §34., odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ve středu 10.května od 8.00-10.00 a 13.00-15.30 hodin

Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou k zápisu, si s sebou přinesou:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • rodný list dítěte

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, pokud dovršilo pěti let do 31. 8.2017 a má trvalé bydliště v Levínské Olešnici nebo Žďáru u Staré Paky

Podmínkou zápisu dítěte do mateřské školy je dovršení věku 3 let ve školním roce 2017/2018. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné si s ředitelkou domluvit náhradní termín.

PŘED NÁSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BY VAŠE DÍTĚ MĚLO ZVLÁDNOUT:

 • znát své jméno a příjmení

 • umět si říci co chce, co potřebuje

 • spolupracovat při oblékání a svlékání

 • umět nazouvat a vyzouvat obuv

 • vysmrkat se a používat kapesník

 • držet lžíci a umět se sám najíst

 • při jídle sedět u stolu

 • umět pít z hrnečku

 • používat toaletu

 • umět si umýt ruce mýdlem a utřít se do ručníku

 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Důležité:

 • do 30 dnů od podání žádosti rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle stanovených kritérií
 • výsledek přijetí bude zveřejněn seznamem registračních čísel na hlavních dveřích budovy MŠ a na našich internetových stránkách (registrační číslo obdrží žadatel při zápisu)