5.jpg

Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace

Levínská Olešnice 151, 514 01 Jilemnice, IČ: 72745207

ID datové schránky: pf9ktzy, tel. +420 774 842 871,

email: materskaskola@levinskaolesnice.cz

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Do mateřské školy budou přednostně přijímány:

  1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a mateřská škola je pro ně spádová (mají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky a Nedaříž)
  1. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, pro něž je mateřská škola spádová (mají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky a Nedaříž)
  1. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, pro něž není mateřská škola spádová (nemají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky, Nedaříž)

Kritéria jsou stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka školy bude přijímat děti do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. V případě přijetí dítěte mladšího tří let se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Účinnost: od 1.5.2021

V Levínské Olešnici 6.4.2021

Mgr. Beata Dundová

ředitel mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí do školky

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

 

Sestavuji aktuální kalendář ...

 

Počasí online

  

 IMG_20161121_143142.jpg

001.jpg

 ODKAZY

Obec Levínská Olešnice

ZŠ Stará Paka

ZŠ Stará Paka

 

ZŠ Studenec

ZŠ Čistá u Horek

KRNAP