"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Aktuality > Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021Datum konání:
12.4.2021
Datum ukončení:
30.4.2021

 

Vážení rodiče,

víme, že je pro vás situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá. Věřte, že chápeme vaše obavy. Budeme se snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň vás prosíme o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

V první fázi rozvolňování se umožňuje přítomnost dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání. Dále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují vzdělávání v mateřské, základní či střední škole,
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedeni v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraných profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Prosíme, pokud vykonáváte některou z těchto profesí a chcete umístit dítě do mateřské školy, sdělte tuto skutečnost předem vedení školy.

Přítomnost v mateřské škole je podmíněna účastí dětí na testování. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, je třeba dítě omluvit a nadále se vzdělávat distančně. Bez negativního testu není možné dítě do MŠ přijmout.

Děti budou testovány 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy LEPU, které do mateřské školy dodalo MŠMT. Testovat děti bude pedagogický pracovník školy, který bude mít pověření zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce vyčká na výsledek testu mimo budovu školy, např. na zahradě MŠ.

Upozorňujeme rodiče, aby počítali s časovou prodlevou cca 20 minut, než dojde k vyhodnocení testu. V případě pozitivního výsledku škola vystaví potvrzení a dítě musí bezodkladně se zákonným zástupcem (nebo jím pověřenou osobou) opustit školu.

Velmi se těšíme na shledání s dětmi a věříme, že i v takto náročné situaci to společně zvládneme s úsměvem :-)

 

Přehled návazných postupů antigenního testování

Instruktážní leták k testování Lepu testem

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 do odvolání