"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O školce > Zápis do MŠ > Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Logo MŠ

Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace

Levínská Olešnice 151, 514 01 Jilemnice, IČ: 72745207

ID datové schránky: pf9ktzy, tel. +420 774 842 871,

email: materskaskola@levinskaolesnice.cz

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Levínská Olešnice, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Do mateřské školy budou přednostně přijímány:

  1. Děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a mateřská škola je pro ně spádová (mají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky a Nedaříž)
  1. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, pro něž je mateřská škola spádová (mají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky a Nedaříž)
  1. Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, pro něž není mateřská škola spádová (nemají trvalý pobyt v obci Levínská Olešnice, Žďár u Staré Paky, Horka u Staré Paky, Nedaříž)

Kritéria jsou stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka školy bude přijímat děti do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. V případě přijetí dítěte mladšího tří let se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Účinnost: od 01.05.2021

V Levínské Olešnici 06.04.2021

Mgr. Beata Dundová

ředitel mateřské školy