"Po celý rok v pohodě a s radostí,
prostě jako doma"

Fulltextové vyhledávání

Flétnička

Děti se budou scházet každý lichý čtvrtek -  nezapomeňte flétničku a úkoly :-)!

 

18. 10. hra na dětské nástrojky, opakování písniček, názvy not

1. 11.  opakování tónů h1, a1, g1, nový tón c1

 15. 11.  rytmizace bubínek

29. 11. rytmizace, známé písničky

13. 12. střídání známých tónů, hraní písniček z not

10. 1. hraní tónů vzestupně a sestupně, rychle, pomalu, opakování písniček

24. 1.  opakování tónů, rytmizace, seznámení s tónem d2

7. 2.    střídání tónů g, a, h, c2, d2

21. 3. rytmizace, hra na tělo, nové písničky - Když jsem husy pásala

18. 4.  hra na Orff. hudební nástroje, nové tóny f1, e1

15. 5.  střídání tónů v rychléma pomalém tempu

16. 5.  písničky dú Valaši dú, Pec nám spadla